Już niebawem sprawdzian sprawdzianów!

W kwietniu 2020 uczniowie klas ósmych napiszą egzaminy kończące szkołę podstawową.  Chociaż egzaminu tego nie można nie zdać warto się do niego przyłożyć.  Dlaczego ma takie znaczenie?  Jak się do niego przygotować? To i garść innych ważnych informacji przedstawiamy poniżej.

 

Terminy tegorocznych egzaminów ósmoklasisty  :

21 kwietnia (wtorek) – język polski 120 minut

22 kwietnia (środa) – matematyka 100 minut

23 kwietnia (czwartek) – język obcy 90 minut

Gdy zaistnieje sytuacja kiedy z powodów od was niezależnych nie przystąpicie do egzaminu w tych terminach wówczas będziecie mogli skorzystać z drugiego terminu, w którym można podejść do pisania.

1 czerwca (poniedziałek) – język polski 120 minut

2 czerwca (wtorek) – matematyka 100 minut

3 czerwca (środa) – język obcy 90 minut

Jakie znaczenie ma egzamin?

Choć jak już zostało wspomniane egzaminu nie można nie zdać jednak jeśli myślisz o konkretnej szkole ponadpodstawowej to wiedz, że punkty z niego pomogą ci się do niej dostać. To właśnie punkty z egzaminu kończącego szkołę podstawową  decydują o przyjęciu i kolejności przyjęć do szkoły średniej. Im większa ich ilość tym większe są twoje szanse na dostanie się do szkoły, którą sobie obrałeś.

Jak się przygotować do egzaminu?

Przede wszystkim potrzebna jest samodzielna praca w domu nad zagadnieniami , które znaleźć możesz w repetytorium książkowym lub on- line. Dobrą metodą jest spisywanie najważniejszych pojęć, wzorów, słówek – pisząc uczysz się na pamięć. Ważne jest żeby z materiałem, który masz opanować mieć codzienną styczność. Lepiej godzinę dziennie niż cztery godziny co jakiś czas.  Warto też skorzystać z korepetycji.

Kilka uwag technicznych

Arkusz egzaminacyjny z każdego przedmiotu zawiera:

  • Zadania zamknięte, które wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych
  • Zadania otwarte, które wymagają sformułowanie własnej odpowiedzi

Co należy ze sobą zabrać:

  • Ważną legitymację szkolną
  • Pióro lub długopis z czarnym tłuszem
  • Linijkę (tylko na egzamin z matematyki)

Czego nie można wnieść do sali egzaminacyjnej:

  • Urządzeń telekomunikacyjnych (czytaj smartwatch również)
  • Kalkulatora
  • Słownika

Kiedy wyniki?

Wyniki zostaną podane w dniu zakończenia roku szkolnego i będą wyrażone w procentach